Ettevõtte motoks on tervem mets, tervem rahvas, sest me oleme veendunud, et hästi hooldatud ja majandatud metsad on vaatamata hetke juriidilisele omanikule eestimaa rahva suurim vara ja väärtus.

Vastutustundlikkus metsa hooldamisel väljendub näiteks enam kui 2000 hektarile rajatud kuivendussüsteemides ja üle 30 kilomeetri rajatud uustes metsateedes. Aastal 2000 metsaistutuskampaania käigus istutati 100 000 noort istikut.

Kogukond on ettevõttele tähtsal kohal, seetõttu toetab ettevõte oma tegevuspiirkondades kohaliku elu edendajate, haridusasutuste jt projekte. Tervem rahvas väljendub ka sportivas rahvas, seetõttu toetame ka noorsportlasi nende unistuste täideviimisel.

  • Põllumaade ost