Vastutustundliku ettevõtjana töötleb AS Baltwood kontserni tütarettevõte MP & Puitmaster OÜ kontserni teiste ettevõtete toorainet, väärindab ja 90% ulatuses ekspordib. Tootevalikkusse kuuluvad erinevat sorti saematerjal, aianduses kasutatavad puitdetailid (peenäärised, haljastuspostid, palissaadid, liivakastid jms), piirete ehitusmaterjal ja küttepuud. Täpsemat infot AS Baltwood tütarettevõtte toodangu kohta leiate Woodmasters kaubamärgi all tegutsevalt kodulehelt mis asub siin.