Kõik sai alguse aastal 1995 mil asutati AS Baltwood eelkäija AS Folie MP. Grupi kujunemise olulisemad etapid:

  • 1995 asutati Folie MP mille põhitegevusalaks sai investeeringud metsamaadesse
  • 2002 alustati puidu väärindamisega, pandi alus OÜ-le MP & Puitmeister
  • 2005 käivitati metsatranspordi teenused, vundament tänasele grupi liikmele OÜ-le AT Transwood oli laotud.
  • 2007 soetati AS Tarmets – Tartu Metsakombinaadi järglane - ning siseneti metsa ülestöötamise teenuste turule.
  • 2014 korrastati struktuur ning täna kuulub AS Baltwoodi gruppi  4 ettevõtet 120 töötajaga.
  • Raieõiguste ost, metsamterjali ost