Ettevõtte strateegiliseks tegevuspiirkonnaks on Jõgeva, Viru, Järva ja Tartu maakonnad. Enam kui 20 aastaga on ettevõte tõusnud Eesti 10 suurima metsmaa omaniku hulka omades ja hooldades enam kui 15 tuhandet hektarit Eestimaa kaunimatest metsadest (0,7% eesti metsamaast), kus puidu tagavara on 1,5 miljonit tihumeetrit. Aastas raiub ettevõte enda maadelt oluliselt vähem kui on juurdekasv. Sellel vaatamata käitleb kontsern aastas ca 70 tuhat tihumeetrit puitu, seda üles töötades, väärindades ja eksportides. Aastas istutab ettevõte ca 50 tuhat uut istikut ligi sajal hektaril.

  • Metsakinnistute ost